bezpłciowo


bezpłciowo
bezpłciowo {{/stl_13}}{{stl_8}}przysł., {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. bezpłciowy: Bezpłciowo rozmnażają się m.in. pierwotniaki. Bezpłciowo opowiadać. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezpłciowo — przysłów. od bezpłciowy Stułbia może się rozmnażać płciowo i bezpłciowo przez pączkowanie …   Słownik języka polskiego

  • chlamidospory — blp, D. chlamidosporyor bot. «grubościenne zarodniki przetrwalnikowe powstające bezpłciowo w strzępkach grzybni niektórych grzybów» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • płciowo — przysłów. od płciowy Osobnik dojrzały płciowo. Pokolenia jamochłonów rozmnażające się płciowo i bezpłciowo …   Słownik języka polskiego

  • rozmnożyć — dk VIb, rozmnożyćżę, rozmnożyćżysz, rozmnożyćmnóż, rozmnożyćżył, rozmnożyćżony rozmnażać ndk I, rozmnożyćam, rozmnożyćasz, rozmnożyćają, rozmnożyćaj, rozmnożyćał, rozmnożyćany 1. «stworzyć odpowiednie warunki do rozradzania się, rozpleniania… …   Słownik języka polskiego

  • workowiec — m II, DB. workowiecwca; lm M. workowiecwce, D. workowiecwców 1. bot. workowce «Ascomycetes, klasa kosmopolitycznych grzybów, rozmnażających się płciowo lub bezpłciowo, żyjących saprofitycznie lub pasożytniczo, zwłaszcza na roślinach wyższych… …   Słownik języka polskiego

  • rozmnażać się – rozmnożyć się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o żywych organizmach: wydawać młode, potomstwo; stawać się liczniejszym w swoim gatunku; rozpleniać się, rozradzać się, mnożyć się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rozmnażać się przez… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień